DATO FRAGTBREV
Afsender, Telefonnr., Gironr.
Ved efterkrav må forsendelsen udleveres mod betaling med sædvanlige betalingsmidler, Herunder kontanter, almindelig check og gireringkort
Har afsenderen påført sin underskrift nedenfor må udlevering dog kun ske mod betaling med kontanter eller banknoteret check
Afsenders Email
(Udfyld kun én af "fragt" mulighederne)
Fragt lev. med medbringer truck
Dato
Afhentnings dato
Fragt lev. med alm. lift fragtbil
Dato
Senest leveringsdato
MRK/NR. ANTAL ART INDHOLD BILPAKKE VÆGT/RUMFANG
0-5 KG
5-10 KG
10-15 KG
15-20 KG
Modtager Telefonnr:
Efterkrav
(INKL GEBYR)
Det benyttede bedes afkrydset
FRANKO UFRANKO FRAGT
A C
B D
Forskringssum kr.
Præmie kr.
Kvitering
Ialt kroner
INKL MOMS

Forvalter
Kvitering for modtagelse
Fragtmandens stempel
Modtagers kundennummer
Transporten udføres i henhold til CMR-reglerne